กิงโกะ บิโลบา

กิงโกะ บิโลบา

กิงโกะ บิโลบา อาการข้างเคียงและข้อระวัง การรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงเกี่ยวกับทางเดินอาหารโดยอาจทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานผิดปกติ หรืออาจเกิดอาการปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นไม่เป็นจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ ข้อควรระวังในการใช้สารสกัดใบแป๊ะก๊วย ควรระวังในการใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเกี่ยวกับความผิดปกติใน การแข็งตัวของเลือด ผู้ที่มีประวัติการชัก และสตรีมีครรภ์ ไม่ควรใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ในรายที่รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหากต้องได้รับการผ่าตัด ควรหยุดรับประทานสารสกัด ใบแป๊ะก๊วยก่อนรับการผ่าตัดอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเลือดแข็งตัวช้า โดยความเห็นส่วนตัว ผมยังไม่คิดว่าเราน่าจะตัดสินหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สารสกัดแป๊ะก้วยแบบ “ขาวกับดำ” ลงไปทันทีทันใดในขณะนี้ว่าสารสกัดจากใบแป๊ะก้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรหรือไม่ควรใช้ ในกรณีของยาที่มีสารสกัดจากแป๊ะก้วยนั้น ถึงแม้จะเรียกซื้อได้จากร้านขายยาได้โดยตรง แต่คงมีผู้ใช้ยาจำนวนน้อยที่จะเรียกซื้อยานี้ ส่วนใหญ่คงจะเป็นการสั่งจ่ายโดยแพทย์ซึ่งน่าจะมีข้อมูลที่จะช่วยให้ตัดสินใจเลือกใช้ได้ดีอยู่แล้ว ส่วนในกรณีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น ขนาดที่ใช้ไม่สูงจนถึงระดับเป็นพิษได้ (อ้างถึงรายละเอียดข้างต้น) กิงโกะ บิโลบา. กิงโกะ บิโลบา สิ่งเดียวที่ผู้ที่สนใจจะใช้สารสกัดจากแป๊ะก้วยพึงสังวรและระมัดระวังตัวเองคือ ปฏิกิริยาที่มีต่อกันระหว่างยา ซึ่งเกิดได้เมื่อใช้สารสกัดจากแป๊ะก้วยร่วมกับยาที่มีผลรบกวนการแข็งตัวของเลือด เช่น warferin หรือ aspirin ซึ่งอาจทำให้เกิดการตกเลือดในระดับที่เป็นอันตราย หรือการใช้เป็นเวลานานๆ ซึ่งอาจมีผลรบกวนการทำงานของเกร็ดเลือดได้ตามที่อ้างแล้วข้างต้นเช่นกัน ดังนั้น ผู้ใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าขณะนั้น ตนเองกำลังได้รับยาอะไรอยู่ เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และต้องแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรผู้จ่ายยาทราบทุกครั้งถึงประวัติการใช้ยา (และสารสกัดแป๊ะก้วย) ของตนเอง สารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย ฤทธิ์ดาบสองคมจอมยุทธแป๊ะก๊วย ginkgo biloba เพียงเสี้ยววินาทีที่เงาดาบสายหนึ่งวูบผ่าน ผู้เฒ่าแห่งหุบเขาซมซานก็กลับมี ความทรงจำที่เด่นชัดขึ้นมา […]

by